Ga naar hoofdinhoud
 

Blog OUD

De werknemer met verschillende werkgevers: Arbeidstijdenwet

Er komt een arbeidsinspecteur van Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) op bezoek. Hij meldt dat één van je medewerkers ook ergens anders werkt. Als werkgever pas je de arbeidstijdenwet…

Ontslag op staande voet

In de regel moet je het als werknemer wel erg bont maken om op staande voet te worden ontslagen. Een werknemer kan alleen op staande voet worden ontslagen indien er…

Overeenkomst van opdracht en de VAR

Onder omstandigheden is het mogelijk om in plaats van een arbeidsovereenkomst een overeenkomst van opdracht aan te gaan bij de uitvoering van werkzaamheden. Bij een overeenkomst van opdracht voert de…

Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte

Indien een werknemer arbeidsongeschikt is wegens ziekte is het uitgangspunt dat een werkgever loon door moet betalen gedurende de eerste twee jaar van de ziekte. Dit is een regel die…

Waar moet ik op letten als ik een arbeidsovereenkomst aanga?

Veel werknemers zijn geneigd zonder discussie over te gaan tot ondertekening van het concept dat hen wordt voorgelegd door de werkgever. Alleen het salaris is dan vaak een onderhandelingspunt. Het…

Het ontslag van een statutair bestuurder: “Golden Parachute”

Wanneer een persoon is benoemd tot statutair bestuurder van een vennootschap heeft dat consequenties voor zijn arbeidsrechtelijke positie. Een statutair bestuurder genietminder rechtsbescherming bij ontslag dan een ‘ gewone’ werknemer.…

Overnemen van een lopend bedrijf: overgang van onderneming?

Je neemt als ondernemer een bedrijf over en medewerkers die voorheen in dienst waren bij de verkopende partij treden nu bij jouw bedrijf in dienst. Grote kans dat er sprake…

Verplichte toepassing CAO

Veel werkgevers weten niet dat zij ook op basis van de activiteiten die zij als bedrijf uitvoeren verplicht onder de reikwijdte van een algemeen verbindend verklaarde CAO kunnen vallen en…

Fatale termijnen in het arbeidsrecht

  De inwerkingtreding van de nieuwe wet (WWZ) brengt ook minder bekende wijzigingen van het arbeidsrecht met zich mee. In het recht gelden vaak termijnen waarbinnen een bepaald recht geldend…

Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

In de praktijk zijn er steeds meer werknemers die niet willen stoppen met werk als zij de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. Ook werkgevers zijn in toenemende mate geneigd deze werknemers aan…

Vacature en leeftijdsdiscriminatie

“Voor onze winkel in Wassenaar zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste parttime (Aankomend) Verkoper.  De functie is voor 8 uur per week. Leeftijd vanaf 21 jaar.” Waarschijnlijk…

Scholingsplicht voor werknemers

Sinds 1 juli 2015 geldt een wettelijke scholingsplicht voor werknemers. Wat houdt deze scholingsplicht in? Volgens de wettelijke scholingsplicht moet de werkgever kortgezegd de werknemer in staat stellen om: Scholing…

Verlof na geboorte voor de vader of partner

In Nederland is men al jaren bekend met het fenomeen Kraamverlof voor de echtgenoot of partner van de moeder die pas is bevallen. Dit Kraamverlof bestaat uit twee dagen betaald…

Groot belang dossieropbouw bij ontslag vanaf 1 juli 2015

Hoe dichterbij 1 juli komt, hoe meer vragen er rijzen over het nieuwe ontslagrecht. Het zou makkelijker worden om werknemers te kunnen ontslaan. Of moeilijker. Of allebei. Hoe zit het…

Vaststellingsovereenkomst VSO

De wegen gaan scheiden… Nu nog een goede vaststellingsovereenkomst! Tussen werkgever en werknemer kan , om een geschil op te lossen, met behulp van een vaststellingsovereenkomst (ook wel: vso) een…

Collectief ontslag

Als een werkgever van plan is om binnen een periode van drie maanden 20 of meer werknemers (werkzaam binnen één werkgebied*) vanwege bedrijfseconomische redenen te ontslaan, moet de werkgever een…

Kan obesitas leiden tot ontslag?

Bij een BMI* groter dan 30 is sprake van ‘obesitas’; een BMI groter dan 40 noemt men ‘morbide obesitas’. Na Amerika neemt ook in Nederland het aantal mensen met obesitas…

Social Media en Arbeidsrecht: een stormachtige relatie, volop in ontwikkeling

Iedereen kent wel het verhaal van de medewerker die zich ziek meldt, waarna er een paar dagen later allerlei gezellige vakantiefoto’s op Facebook staan van dezelfde werknemer die, met verbrand…

“Gebruikelijk loon”: Uitbetalen variabele looncomponenten tijdens vakantie…?

In Nederland zijn we gezegend met een minimum van 20 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband. De meeste Nederlanders zullen rond Kerst en Oud en Nieuw waarschijnlijk ook vakantie genieten. Gedurende…

De arbeidsongeschikte werknemer: stopzetten of opschorten van loon

Zowel werkgever als werknemer hebben verplichtingen tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid. Deze zijn erop gericht werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Werknemer heeft de plicht mee…

De transitievergoeding

De ontslagvergoeding vanaf 1 juli 2015 In de vorige column is ingegaan op het ontslagrecht, dat vanaf 1 juli 2015 zal veranderen. Onder het huidige recht is de hoogte van…

Het nieuwe ontslagrecht

De Wet Werk en Zekerheid verandert een belangrijk deel van het arbeidsrecht ingrijpend. Het ontslagrecht zal vanaf 1 juli 2015 veranderen. Een korte uiteenzetting van de belangrijkste wijzigingen in de…

Het min-/max-contract

Ondernemers hebben behoefte aan flexibiliteit wat betreft de inzet van personeel. Dit geldt in het bijzonder in branches die te maken hebben met wisselende drukte in het werkaanbod, zoals in…

De ketenregeling

Opnieuw bespreek ik een deel van de voorgestelde wijzigingen van het arbeidsrecht uit het “Wetsvoorstel werk en zekerheid”. Het betreft ingrijpende wijzigingen, die vereisen dat organisaties hierop anticiperen.   Huidige…

Aanzegging verlenging of beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

    29 april 2014   Wellicht heeft u er al over gehoord: binnenkort zal het arbeidsrecht ingrijpend wijzigen. Ik doel op het Wetsvoorstel werk en zekerheid dat in behandeling…

Afspiegelingsbeginsel

Reorganisaties zijn gelukkig geen dagelijkse kost voor werknemers en werkgevers. Wanneer sprake is van ‘boventalligheid’ is het noodzakelijk om zorgvuldig vast te stellen wie boventallig is en vervolgens diezelfde zorgvuldigheid…

Overgang van onderneming en de gedetacheerde werknemer: arbeidsovereenkomst en arbeidsverhouding

Een gedetacheerde werknemer heeft geen arbeidsovereenkomst met de onderneming waarvoor hij feitelijk werkzaam is. Maar wanneer er sprake is van een arbeidsverhouding, kunnen de beschermende bepalingen van de “Wet overgang…

Stilzwijgend verlengde arbeidsovereenkomst en het non-concurrentiebeding

Als in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd rechtsgeldig een non-concurrentiebeding is aangegaan en deze overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd, blijft het non-concurrentiebeding dan van kracht? Een arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan voor…

Back To Top