Ga naar hoofdinhoud
 

In de praktijk zijn er steeds meer werknemers die niet willen stoppen met werk als zij de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. Ook werkgevers zijn in toenemende mate geneigd deze werknemers aan het werk te houden. Een nieuwe wet, die op 1 januari aanstaande in zal gaan, heeft tot doel de praktische bezwaren tegen het langer in dienst houden van werknemers weg te nemen.

Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

In de regel moeten werkgevers twee jaar lang het loon van zieke (en arbeidsongeschikte) werknemers doorbetalen. Dit bleek in de praktijk een belangrijk struikelblok te zijn voor het in dienst houden of nemen van oudere werknemers.

Met ingang van 1 januari aanstaande is de wettelijke loondoorbetalingsplicht bij zieke en arbeidsongeschikte werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd reeds hebben bereikt, slechts 13 weken.

 

Het is wel van belang om in het oog te houden dat in de arbeidsovereenkomst, CAO of in een personeelsreglement afwijkende afspraken kunnen staan; deze hebben namelijk voorrang op de wettelijke bepaling.

Voorbeeld:

Vaak staat omschreven in individuele of collectieve regelingen dat het loon van zieke werknemers gedurende het eerste en het tweede jaar ziekte, voor bepaalde percentages, wordt doorbetaald. In praktijk betekent dit dat het loon van de AOW-gerechtigde werknemer dan ook nog steeds twee jaar lang moet worden doorbetaald.

Het is daarom belangrijk te bekijken of een dergelijke regeling van toepassing is en wellicht raadzaam deze aan te passen.

 

In de toekomst zal de loondoorbetalingsplicht van deze oudere werknemers mogelijk nog verder worden ingeperkt naar een periode van zes weken.

 

 

 

Back To Top