Ga naar hoofdinhoud
 

Bij een BMI* groter dan 30 is sprake van ‘obesitas’; een BMI groter dan 40 noemt men ‘morbide obesitas’. Na Amerika neemt ook in Nederland het aantal mensen met obesitas explosief toe, met alle gevolgen van dien.

In de Wet Gelijke Behandeling is beschreven dat op grond van een handicap of chronische ziekte niet mag worden gediscrimineerd.  In de wet zelf is niets opgenomen over discriminatie wegens gewicht. Uit gerechtelijke uitspraken van de afgelopen jaren volgt dat in ieder geval ‘morbide obesitas’ wordt beschouwd als chronische ziekte.

Kan obesitas leiden tot ontslag

Onderzoek toont aan dat morbide obesitas kan leiden tot 13 keer meer verzuimdagen. Ondanks dit gegeven mag een sollicitant hierop niet worden afgewezen, tenzij de obesitas de sollicitant ongeschikt maakt voor de functie. Eenzelfde redenering geldt bij een mogelijke promotie van een werknemer.

De werkgever heeft een zorgplicht, ook bij de werknemer met morbide obesitas; relatief kleine aanpassingen moeten worden doorgevoerd zoals de aanschaf van een speciale stoel.

Tegelijkertijd mag een werkgever ook eisen stellen aan werkgever met morbide obesitas, wanneer als gevolg hiervan werknemer ongeschikt is voor de functie. De ondersteuning kan diverse vormen hebben: coaching, aangepaste werkomstandigheden, extra ondersteuning et cetera.

Toch kan als gevolg van morbide obesitas ontslag volgen als werknemer niet meer voldoet aan functie-eisen zonder dat binnen afzienbare tijd een positieve verandering optreedt.

Dit was het geval bij een groepsleider van kinderen met een verstandelijke beperking van 6 maanden tot 3 jaar oud. Zijn BMI: 69…

*Body Mass Index: Gewicht (kg)/ Lengte²(m)

Back To Top