Ga naar hoofdinhoud
 

Ondernemers hebben behoefte aan flexibiliteit wat betreft de inzet van personeel. Dit geldt in het bijzonder in branches die te maken hebben met wisselende drukte in het werkaanbod, zoals in de horeca en het toerisme.

In dit kader wordt aan werknemers wel een min-/max-contract aangeboden.

Het min-max contract

Wat is een min-/max-contract?

Een min-/max-contract is een overeenkomst waarin partijen zowel een minimaal, als een maximaal aantal uren arbeid per periode overeenkomen.

Afgesproken wordt dat de werknemer recht heeft op het loon over het minimum aantal overeengekomen uren.

Aan een oproep van de werkgever om te komen werken is de werknemer verplicht gehoor te geven, tot het afgesproken aantal maximum uren.

 

Rechtsvermoeden arbeidsomvang

Wanneer de werknemer minimaal drie maanden op basis van dit contract heeft gewerkt, kan hij een beroep doen op het rechtsvermoeden dat de arbeidsomvang gelijk is aan het gemiddelde per maand in de drie afgelopen maanden. Dit rechtsvermoeden kan de werknemer behulpzaam zijn in het geval van doorbetaling van het loon bij arbeidsongeschiktheid. Het is in dat geval dus niet vanzelfsprekend dat slechts het minimum aantal uren dient te worden uitbetaald.

 

Recht op betaling van minimaal drie uur

Wanneer een min-/max-contract wordt overeengekomen waarbij het minimum aantal uren lager ligt dan 15 uur per week, heeft een werknemer bij iedere oproep dat hij minder dan drie uur werk verricht, recht op het loon dat hem zou toekomen bij drie uur arbeid. Dit geldt ook als een werknemer verschillende keren op een dag voor minder dan drie uur werk verricht.

 

 

Back To Top