Ga naar hoofdinhoud
 

Overeenkomst van Opdracht

Werkzaamheden kunnen op basis van een arbeidsovereenkomst worden verricht. Onder omstandigheden is het echter ook mogelijk om geen arbeidsovereenkomst, maar een overeenkomst van opdracht aan te gaan.

Bij een overeenkomst van opdracht voert de opdrachtnemer een opdracht uit voor de opdrachtgever. De overeenkomst van opdracht is niet hetzelfde als de arbeidsovereenkomst. De opdrachtgever hoeft ook geen loonheffing in te houden en te betalen. Indien achteraf blijkt dat er ten onrechte geen loonheffing is afgedragen en betaald kan de Belastingdienst dit achteraf alsnog vorderen. Om die reden is het van groot belang dat voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst getoetst wordt hoe partijen zich tot elkaar verhouden.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) is het aan te raden om een modelovereenkomst te gebruiken of uw overeenkomst voorafgaand aan de start van de werkzaamheden aan de Belastingdienst voor te leggen. All-Right Advocatuur kan u assisteren bij dit proces.

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top