• nl
 • en
 

Blog

De werknemer met verschillende werkgevers: Arbeidstijdenwet

 • 12 September 2018

Er komt een arbeidsinspecteur van Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) op bezoek. Hij meldt dat één van je medewerkers ook ergens anders werkt. Als werkgever pas je de arbeidstijdenwet correct toe. Doordat de werknemer ook ergens anders werkt wordt…

Ontslag op staande voet

 • 26 Mei 2016

In de regel moet je het als werknemer wel erg bont maken om op staande voet te worden ontslagen. Een werknemer kan alleen op staande voet worden ontslagen indien er sprake is van een dringende reden voor ontslag. Dit houdt…

Overeenkomst van opdracht en de VAR

 • 29 April 2016

Onder omstandigheden is het mogelijk om in plaats van een arbeidsovereenkomst een overeenkomst van opdracht aan te gaan bij de uitvoering van werkzaamheden. Bij een overeenkomst van opdracht voert de opdrachtnemer een opdracht uit voor de opdrachtgever. De overeenkomst van…

Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte

 • 21 April 2016

Indien een werknemer arbeidsongeschikt is wegens ziekte is het uitgangspunt dat een werkgever loon door moet betalen gedurende de eerste twee jaar van de ziekte. Dit is een regel die de meeste werkgevers en werknemers helder voor de geest hebben.…

Waar moet ik op letten als ik een arbeidsovereenkomst aanga?

 • 01 April 2016

Veel werknemers zijn geneigd zonder discussie over te gaan tot ondertekening van het concept dat hen wordt voorgelegd door de werkgever. Alleen het salaris is dan vaak een onderhandelingspunt. Het is echter van belang te realiseren dat u in de…

Het ontslag van een statutair bestuurder: “Golden Parachute”

 • 28 Februari 2016

Wanneer een persoon is benoemd tot statutair bestuurder van een vennootschap heeft dat consequenties voor zijn arbeidsrechtelijke positie. Een statutair bestuurder genietminder rechtsbescherming bij ontslag dan een ‘ gewone’ werknemer. Indien een ‘gewone’ werknemer niet instemt met opzegging door werkgever,…

Overnemen van een lopend bedrijf: overgang van onderneming?

 • 31 Januari 2016

Je neemt als ondernemer een bedrijf over en medewerkers die voorheen in dienst waren bij de verkopende partij treden nu bij jouw bedrijf in dienst. Grote kans dat er sprake is van een overgang van onderneming. In dat geval zullen…

Verplichte toepassing CAO

 • 06 December 2015

Veel werkgevers weten niet dat zij ook op basis van de activiteiten die zij als bedrijf uitvoeren verplicht onder de reikwijdte van een algemeen verbindend verklaarde CAO kunnen vallen en dat zij hierdoor verplicht (minimaal) de arbeidsvoorwaarden van de binnen…

Fatale termijnen in het arbeidsrecht

 • 08 November 2015

  De inwerkingtreding van de nieuwe wet (WWZ) brengt ook minder bekende wijzigingen van het arbeidsrecht met zich mee. In het recht gelden vaak termijnen waarbinnen een bepaald recht geldend moet worden gemaakt. Ook het arbeidsrecht kent vervaltermijnen. Sinds de…

Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

 • 17 Oktober 2015

In de praktijk zijn er steeds meer werknemers die niet willen stoppen met werk als zij de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. Ook werkgevers zijn in toenemende mate geneigd deze werknemers aan het werk te houden. Een nieuwe wet, die op 1…