Ga naar hoofdinhoud
 

Veel werknemers zijn geneigd zonder discussie over te gaan tot ondertekening van het concept dat hen wordt voorgelegd door de werkgever. Alleen het salaris is dan vaak een onderhandelingspunt.

Het is echter van belang te realiseren dat u in de regel voor langere tijd aan de bepalingen van een dergelijke overeenkomst vastzit en dat het vaak grote moeite kost om later in de arbeidsrelatie bepaalde onderwerpen weer ter sprake te brengen.

Daarnaast onderschatten werknemers het gewicht van bepaalde “bedingen” in hun arbeidsovereenkomst nog al eens; een gangbare denkfout van werknemers is bijvoorbeeld dat zij niet (snel) aan een non-concurrentiebeding kunnen worden gehouden. Ook wordt er van uit gegaan dat het met het verbeuren van boetes die op overtreding van non-concurrentie-, relatie- en geheimhoudingsbedingen staan niet zo’n vaart zal lopen.

Dit is pertinent onjuist en een werknemer zal zich goed moeten bedenken voordat hij toestaat dat een dergelijk beding in de arbeidsovereenkomst wordt opgenomen.

 

Belangrijke aandachtspunten bij het aangaan van de overeenkomst zijn:

  • soort overeenkomst (arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, oproepovereenkomst, overeenkomst van opdracht);
  • duur van de overeenkomst (onbepaalde of bepaalde tijd);
  • proeftijd;
  • non-concurrentie- en relatiebeding;
  • geheimhoudingsbeding;
  • regels in het geval van arbeidsongeschiktheid;
  • collectieve arbeidsovereenkomst (CAO);
  • arbeidsvoorwaardenreglement (vakantie, social media, reiskosten);
  • pensioen.

Voor vragen hieromtrent kunt u vrijblijvend contact opnemen met All-Right.

Back To Top