Ga naar hoofdinhoud
 

In Nederland zijn we gezegend met een minimum van 20 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband. De meeste Nederlanders zullen rond Kerst en Oud en Nieuw waarschijnlijk ook vakantie genieten.

Gedurende vakantiedagen behoud je het recht op loon. Het vakantieloon dient overeen te komen met het ‘gebruikelijke loon’.

Loon tijdens vakantie

Maar niet elke werknemer ontvangt maandelijks hetzelfde loon; soms vormt een variabele component een substantieel deel van het loon.

Het is daarom de vraag welk ‘gebruikelijk loon’ moet worden uitbetaald.

Wanneer variabele looncomponenten (niet zijnde onkostenvergoedingen) niet worden doorbetaald gedurende de opname van vakantiedagen, zou dit na afloop van de vakantie tot uitgesteld financieel nadeel leiden.

Als deze variabele looncomponenten een belangrijk aandeel in de loonbetaling vormen, dan kan het niet betalen van de variabele beloning leiden tot een belemmering in het opnemen van vakantie. Het Europese Hof van Justitie heeft om die reden geoordeeld dat dit in strijd is met het doel van een Europese richtlijn hieromtrent en dat niet kan worden volstaan met  doorbetaling van de vaste loonbestanddelen.

Dus niet alleen het vaste loon, maar ook variabele componenten zoals provisie, een vaste toeslag voor ploegendienst of overwerk moeten worden doorbetaald als dit een aanzienlijk deel van het loon bedraagt.

Omdat deze bestanddelen variabel zijn moet dan worden uitgegaan van een gemiddelde over een representatieve periode.

Mocht u zich afvragen of tijdens uw vakantie het juiste loon is doorbetaald, neem dan vrijblijvend contact op.

Back To Top