Ga naar hoofdinhoud
 

Arbeidsongeschiktheid en re-integratie

Indien een werknemer arbeidsongeschikt is wegens ziekte is het uitgangspunt dat een werkgever loon door moet betalen gedurende de eerste twee jaar van de ziekte. Dit is een regel die de meeste werkgevers en werknemers helder voor de geest hebben.

Ook is algemeen bekend dat een arbeidsongeschikte werknemer in beginsel gedurende twee jaar ontslagbescherming geniet.

Veel werkgevers komen er gedurende de periode van ziekte van een werknemer echter te laat achter dat ze zich aan andere regels niet hebben gehouden. UWV kan de loondoorbetalingsplicht in dat geval verlengen; ook de ontslagbescherming van de zieke werknemer zal dan evenredig worden verlengd.

Het is een werknemer af te raden om in te stemmen met een einde van de arbeidsovereenkomst zolang de loondoorbetalingsplicht doorloopt. Instemmen met een beëindiging gedurende ziekte kan tot gevolg hebben dat uitkeringsrechten worden verspeeld.

Zowel de werkgever als de werknemer zijn verplicht zich te richten op een spoedige re-integratie van de werknemer in zijn werk. Het is van groot belang de verplichte stappen in het re-integratieproces te volgen en te documenteren.

Wanneer blijkt dat een werknemer langer ziek blijft, moet hij door een bedrijfsarts worden gezien. Vervolgens dienen binnen bepaalde termijnen verplichte stappen te worden genomen. De bedrijfsarts maakt een probleemanalyse op en kort daarna stellen de werkgever en de werknemer in overleg een plan van aanpak op.

Gedurende een periode van langdurige arbeidsongeschiktheid is het ook van belang om voldoende ‘minder formele’ contactmomenten in te plannen, om te voorkomen dat de arbeidsrelatie onder druk komt te staan.

Back To Top