Ga naar hoofdinhoud
 

Bestuurder

Op de positie van de statutair bestuurder zijn arbeidsrechtelijke en vennootschapsrechtelijke bepalingen van toepassing.

 

Voor de statutair bestuurder gelden arbeidsrechtelijke regels die afwijken van de regels voor de ‘gewone’ werknemer. Een belangrijk verschil is de ontslagbescherming.

De bestuurder kan ontslagen worden door het bevoegde orgaan (veelal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders of de Raad van Commissarissen). Met het nemen van het besluit tot ontslag van de bestuurder en het vervolgens in acht nemen van de opzegtermijn eindigt de arbeidsovereenkomst in beginsel rechtsgeldig.

Er is dus geen preventieve toets van het ontslag door het UWV of de kantonrechter.

 

Om die reden is het raadzaam reeds bij het aangaan van de overeenkomst een contractuele ontslagvergoeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen.

 

Heeft u als bestuurder vragen over uw rechtspositie? All-Right Advocatuur helpt u graag.

Back To Top