Ga naar hoofdinhoud
 

Als een werkgever van plan is om binnen een periode van drie maanden 20 of meer werknemers (werkzaam binnen één werkgebied*) vanwege bedrijfseconomische redenen te ontslaan, moet de werkgever een melding collectief ontslag doen bij vakbonden en bij UWV.

Collectief Ontslag

Het aantal van 20 werknemers kan opgebouwd zijn uit:

  1. opzegging arbeidsovereenkomsten na UWV ontslagaanvragen;
  2. ontbindingsprocedures bij de kantonrechter (tot 1 juli 2015); en
  3. beëindigingsovereenkomsten met wederzijds goedvinden.

 

Bedrijfseconomische redenen

Bedrijfseconomische redenen die grond kunnen zijn voor een ontslag zijn bijvoorbeeld: een slechte financiële situatie, werkvermindering, organisatorische redenen, technologische veranderingen, beëindiging van bedrijfsactiviteiten, bedrijfsverhuizing of het vervallen van (loonkosten)subsidie.

 

Beëindigen arbeidsovereenkomst

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met een werknemer wanneer er sprake is van een collectief ontslag niet eerder opzeggen dan een maand nadat het voornemen is gemeld bij het UWV, en belanghebbende vakbonden zijn geraadpleegd. Indien van toepassing dient ook een adviestraject bij de ondernemingsraad te hebben plaatsgevonden.

 

Gevolgen niet naleving WMCO

Als een werkgever geen melding van het voorgenomen collectief ontslag heeft gedaan, de vakbonden en, indien van toepassing, de ondernemingsraad, niet heeft geraadpleegd dan kan dit de volgende gevolgen hebben:

  1. De opzegging van de arbeidsovereenkomst na een UWV ontslagaanvraag kan worden vernietigd.
  2. De kantonrechter kan de ontbinding van een arbeidsovereenkomst herroepen.
  3. De beëindigingsovereenkomst kan worden vernietigd.

In bovenstaande situaties herleeft het dienstverband en verkrijgen de werknemers aanspraak op betaling van hun loon.

 

*”Zuid-Holland en Zeeland”, ”Friesland, Groningen en Drenthe”, ”Overijssel en Gelderland”, ”Noord-Brabant en Limburg”, “Flevoland en Utrecht” en “Noord-Holland”.

Back To Top