Ga naar hoofdinhoud
 

De wegen gaan scheiden… Nu nog een goede vaststellingsovereenkomst!

Vaststellingsovereenkomst

Tussen werkgever en werknemer kan , om een geschil op te lossen, met behulp van een vaststellingsovereenkomst (ook wel: vso) een bindende regeling worden getroffen.

Zo’n vso moet nauwkeurig worden opgesteld; wanneer vooraf voldoende rekening wordt gehouden met een aantal belangrijke onderwerpen, kunnen problemen achteraf worden voorkomen.

 

Werknemers

Werknemers hebben er belang bij dat een paragraaf wordt toegevoegd waarin duidelijk wordt vermeld dat de wegen scheiden op initiatief van de werkgever en zonder dat er sprake is van verwijtbaar gedrag van de werknemer. Dit in verband met een eventuele uitkeringsrechten.

 

Werkgevers

Werkgevers moeten in het oog houden dat een ontslagregeling door de Belastingdienst kan worden beschouwd als een regeling vervroegde uittreding. De Belastingdienst kan de werkgever een eindheffing opleggen van 52% over de ontslagvergoeding. Bij oudere werknemers is het raadzaam om bij het opstellen van de regeling hieraan te denken en eventueel de regeling voorafgaand door de Belastingdienst te laten toetsen.

 

Werknemers en werkgevers

Daarnaast kunnen zowel de werknemer als de werkgever baat hebben bij de vermelding dat partijen elkaar over en weer “finale kwijting” verlenen. Vaak is het de bedoeling dat, nadat alle afspraken die in de overeenkomst zijn genoemd uitgevoerd zijn, de partijen definitief van elkaar af zijn. Er is dan dus geen ruimte meer voor aanspraken die niet in de overeenkomst zijn genoemd.

 

Wordt u geconfronteerd met het opstellen van een vso, als werkgever of als werknemer, en heeft u hierover vragen, neemt u dan contact op.

 

Back To Top