Ga naar hoofdinhoud
 

Reorganisatie

Het kan nuttig of zelfs noodzakelijk zijn om de onderneming te reorganiseren. In veel gevallen zal dat (helaas) ook personele gevolgen hebben.

Bij een reorganisatie spelen talloze arbeidsrechtelijke aspecten.

Veelal zal het medezeggenschapsorgaan (ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of personeelsvergadering) tijdig moeten worden betrokken.

Indien er ten gevolge van een reorganisatie meerdere arbeidsplaatsen komen te vervallen dan staat het niet vrij te kiezen wie voor ontslag wordt voordragen. In de regel zal het afspiegelingsbeginsel moeten worden toegepast. Dit houdt in dat de leeftijdsopbouw binnen deze functie voor en na de ontslagen zo veel mogelijk gelijk blijft. Per leeftijdsgroep zal de werknemer met het kortste dienstverband voor ontslag worden voorgedragen.

Indien u ten gevolge van de reorganisatie binnen een periode van drie maanden de arbeidsovereenkomsten van 20 of meer werknemers wilt beëindigen en deze ontslagen binnen één werkgebied van het UWV vallen, dan dient u een melding collectief ontslag bij het UWV te doen.

Mogelijk verkoopt u bij de reorganisatie (een deel van) de onderneming, in dat geval kan er sprake zijn van een overgang van onderneming. Bij een overgang van onderneming volgen de werknemers het werk, zij zullen dus mee over gaan naar de verkrijger van (dat deel) van de onderneming met behoud van alle rechten en plichten die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst.

 

Back To Top