Ga naar hoofdinhoud
 

Veel werkgevers weten niet dat zij ook op basis van de activiteiten die zij als bedrijf uitvoeren verplicht onder de reikwijdte van een algemeen verbindend verklaarde CAO kunnen vallen en dat zij hierdoor verplicht (minimaal) de arbeidsvoorwaarden van de binnen die branche geldende CAO moeten toepassen.

Verplichte toepassing CAO

Ook het lidmaatschap van een werkgeversvereniging kan automatisch toepasselijkheid van een CAO met zich meebrengen.
Zo is in de transport-, installatie-, detacherings- en zorgsector in de regel verplicht een CAO van toepassing. ongeacht of dit tussen werkgever en werknemer zo is afgesproken.

Indien er op grond van een algemeen verbindend verklaarde CAO op de branche of lidmaatschap van een werkgeversvereniging een CAO van toepassing is op de arbeidsrelatie en deze desondanks niet wordt toegepast kan dit vergaande consequenties hebben. Werknemers kunnen tot vijf jaar terug een tekort aan loonbetaling van hun (oud) werkgever vorderen. Ook de onjuiste berekening van het recht op vakantiedagen kan aanzienlijke financiële gevolgen hebben voor werkgevers aangezien het personeel hier jaren later nog aanspraak op kan maken.

De hierboven omschreven claims zijn voor werkgevers ook een aandachtspunt bij fusies en overnames. Het is noodzakelijk om een check te doen op verplichte toepassing van een CAO in de branche en indien gewenst hier garanties over af te dwingen.

Vaak is in de branches waar een CAO algemeen verbindend is verklaard ook een verplicht gesteld pensioenfonds voor de gehele bedrijfstak. In de regel is het dan niet toegestaan om andere pensioenafspraken te maken met werknemers.

Back To Top