Ga naar hoofdinhoud
 

Wanneer een werkgever en werknemer in onderling overleg tot een beëindigingsregeling komen en de afspraken vastleggen in een vaststellingsovereenkomst dan wordt vaak ook afgesproken dat partijen elkaar finale kwijting verlenen.
Een voorbeeld van een beding wat vaak in een vaststellingsovereenkomst wordt opgenomen met betrekking tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, is:

Door en na uitvoering van deze overeenkomst hebben partijen niets meer van elkaar te vorderen en verlenen zij elkaar over en weer finale kwijting ter zake van de arbeidsovereenkomst, de beëindiging daarvan en/of anderszins.

Wat betekent dit nu eigenlijk? Dit betekent dat zowel de werkgever als de werknemer nadat de afspraken zoals overeengekomen in de vaststellingsovereenkomst zijn uitgevoerd niets meer van elkaar kunnen vorderen.
Het is dus van belang om alle eventuele vorderingen gedurende de onderhandelingen die voorafgaan aan het opstellen van de vaststellingsovereenkomst ter sprake te brengen en in de vaststellingsovereenkomst afspraken te maken ten aanzien van die punten.

Back To Top