skip to Main Content
 

Blog

Vacature en leeftijdsdiscriminatie

“Voor onze winkel in Wassenaar zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste parttime (Aankomend) Verkoper.  De functie is voor 8 uur per week. Leeftijd vanaf 21 jaar.” Waarschijnlijk weten de meeste werkgevers dat het niet is toegestaan om…

Scholingsplicht voor werknemers

Sinds 1 juli 2015 geldt een wettelijke scholingsplicht voor werknemers. Wat houdt deze scholingsplicht in? Volgens de wettelijke scholingsplicht moet de werkgever kortgezegd de werknemer in staat stellen om: Scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn…

Verlof na geboorte voor de vader of partner

In Nederland is men al jaren bekend met het fenomeen Kraamverlof voor de echtgenoot of partner van de moeder die pas is bevallen. Dit Kraamverlof bestaat uit twee dagen betaald verlof. Sinds 1 januari 2015 is dit verlof voor de…

Groot belang dossieropbouw bij ontslag vanaf 1 juli 2015

Hoe dichterbij 1 juli komt, hoe meer vragen er rijzen over het nieuwe ontslagrecht. Het zou makkelijker worden om werknemers te kunnen ontslaan. Of moeilijker. Of allebei. Hoe zit het met die ‘Transitievergoeding’… en met die ‘Ketenregeling’… en er was…

Vaststellingsovereenkomst VSO

De wegen gaan scheiden… Nu nog een goede vaststellingsovereenkomst! Tussen werkgever en werknemer kan , om een geschil op te lossen, met behulp van een vaststellingsovereenkomst (ook wel: vso) een bindende regeling worden getroffen. Zo’n vso moet nauwkeurig worden opgesteld;…

Collectief ontslag

Als een werkgever van plan is om binnen een periode van drie maanden 20 of meer werknemers (werkzaam binnen één werkgebied*) vanwege bedrijfseconomische redenen te ontslaan, moet de werkgever een melding collectief ontslag doen bij vakbonden en bij UWV. Het…

Kan obesitas leiden tot ontslag?

Bij een BMI* groter dan 30 is sprake van ‘obesitas’; een BMI groter dan 40 noemt men ‘morbide obesitas’. Na Amerika neemt ook in Nederland het aantal mensen met obesitas explosief toe, met alle gevolgen van dien. In de Wet…

De arbeidsongeschikte werknemer: stopzetten of opschorten van loon

Zowel werkgever als werknemer hebben verplichtingen tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid. Deze zijn erop gericht werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Werknemer heeft de plicht mee te werken aan zijn re-integratie. Zo moet hij gevolg geven…

Back To Top