Ga naar hoofdinhoud
 

Auteur: Joyce van Wordragen

De werknemer met verschillende werkgevers: Arbeidstijdenwet

Er komt een arbeidsinspecteur van Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) op bezoek. Hij meldt dat één van je medewerkers ook ergens anders werkt. Als werkgever pas je de arbeidstijdenwet correct toe. Doordat de werknemer ook ergens anders werkt wordt…

Ontslag op staande voet

In de regel moet je het als werknemer wel erg bont maken om op staande voet te worden ontslagen. Een werknemer kan alleen op staande voet worden ontslagen indien er sprake is van een dringende reden voor ontslag. Dit houdt…

Overeenkomst van opdracht en de VAR

Onder omstandigheden is het mogelijk om in plaats van een arbeidsovereenkomst een overeenkomst van opdracht aan te gaan bij de uitvoering van werkzaamheden. Bij een overeenkomst van opdracht voert de opdrachtnemer een opdracht uit voor de opdrachtgever. De overeenkomst van…

Algemeen verbindend verklaring (AVV) van CAO

Wanneer een CAO niet slechts voor één onderneming, maar voor een hele bedrijfstak is gesloten, dan kan een verzoek worden ingediend bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de CAO algemeen verbindend te verklaren. Alle werkgevers binnen de…

Collectieve arbeidsovereenkomst CAO

Een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is een schriftelijke overeenkomst tussen één of meerdere werkgevers of werkgeversverenigingen en één of meerdere werknemersverenigingen, vaak een vakbond. Een CAO bevat afspraken over arbeidsvoorwaarden. Algemeen verbindend verklaring (AVV) Wanneer een CAO niet slechts voor een…

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Er zijn verschillende bedrijfseconomische redenen die een ontslag kunnen rechtvaardigen. Dit zijn onder meer: de slechte, of slechter wordende, financiële situatie van het bedrijf; werkvermindering; organisatorische en/of technologische veranderingen, zoals automatisering; (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging; een bedrijfsverhuizing; Indien er niet in onderling…

Ondernemingsraad

Een ondernemingsraad is een medezeggenschapsorgaan van een onderneming. Werknemers kunnen door middel van een ondernemingsraad inspraak hebben in het reilen en zeilen van de onderneming. Wanneer er bij een onderneming minimaal 50 personen werkzaam zijn is het verplicht een ondernemingsraad…

Overgang van onderneming

Wanneer een onderneming overgaat van de ene naar de andere eigenaar, treden de werknemers van rechtswege bij de nieuwe eigenaar in dienst indien er sprake is van een overgang van onderneming in de zin van de Wet Overgang van Ondernemingen.…

Melding collectief ontslag

Indien ten gevolge van bedrijfseconomische redenen binnen een periode van drie maanden de arbeidsovereenkomsten van 20 of meer werknemers zullen worden beëindigd en deze ontslagen binnen één werkgebied van het UWV vallen, dan dient een werkgever een melding collectief ontslag…

UWV

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.

Back To Top