Ga naar hoofdinhoud
 

Een ondernemingsraad is een medezeggenschapsorgaan van een onderneming. Werknemers kunnen door middel van een ondernemingsraad inspraak hebben in het reilen en zeilen van de onderneming.
Wanneer er bij een onderneming minimaal 50 personen werkzaam zijn is het verplicht een ondernemingsraad in te stellen.

Een ondernemingsraad heeft verschillende rechten.
Belangrijke rechten zijn:
– Het adviesrecht bij economische, organisatorische en financiële aangelegenheden
– De benoeming en het ontslag van een bestuurder,
– Het instemmingsrecht bij regelingen op het gebied van sociaal beleid.

Back To Top