Ga naar hoofdinhoud
 

Een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is een schriftelijke overeenkomst tussen één of meerdere werkgevers of werkgeversverenigingen en één of meerdere werknemersverenigingen, vaak een vakbond.

Een CAO bevat afspraken over arbeidsvoorwaarden.

Algemeen verbindend verklaring (AVV)

Wanneer een CAO niet slechts voor een onderneming is gesloten, maar voor een hele bedrijfstak, dan kan een verzoek worden ingediend bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de CAO algemeen verbindend te verklaren.

Alle werkgevers binnen de bedrijfstak moeten de algemeen verbind verklaarde bepalingen uit de CAO dan verplicht toepassen op alle werknemers. Het is mogelijk om dispensatie te verkrijgen van deze algemeen verbindend verklaarde CAO.

Back To Top