Ga naar hoofdinhoud
 

Wanneer een CAO niet slechts voor één onderneming, maar voor een hele bedrijfstak is gesloten, dan kan een verzoek worden ingediend bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de CAO algemeen verbindend te verklaren.

Alle werkgevers binnen de bedrijfstak moeten de algemeen verbindend verklaarde bepalingen uit de CAO dan verplicht toepassen op alle werknemers.

Het is mogelijk om dispensatie te verkrijgen van deze algemeen verbindend verklaarde CAO.

 

Back To Top