Ga naar hoofdinhoud
 

De personeelsvertegenwoordiging is een medezeggenschapsorgaan in de kleinere ondernemingen. De ondernemer is verplicht een personeelsvertegenwoordiging in te stellen indien er bij een onderneming ten minste 10, maar minder dan 50 personen werkzaam zijn. Een deel van de rechten die aan de ondernemingsraad toekomt komt aan de personeelsvertegenwoordiging toe.

Back To Top