Ga naar hoofdinhoud
 

Een arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is in de overeenkomst opgenomen wanneer deze eindigt. Dat kan een periode van een aantal maanden of jaren zijn, maar ook de periode die gelijk is aan de ziekte van een medewerker. Ook is het mogelijk om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan voor de duur van een project. Wanneer het project is afgerond eindigt de arbeidsovereenkomst. Deze arbeidsovereenkomsten worden ook wel arbeidsovereenkomsten voor betrekkelijk bepaalde tijd genoemd.
Het einde van de arbeidsovereenkomst moet wel een objectief bepaalbaar moment zijn. Dat houdt in dat het einde niet mag afhangen van de wil van de werkgever. Dit kan met name bij arbeidsovereenkomsten voor betrekkelijk bepaalde tijd lastig zijn. Om die reden wordt in de regel bij arbeidsovereenkomsten voor betrekkelijk bepaalde tijd ook een termijn in maanden of jaren opgenomen als maximum.

Er gelden regels ten aanzien van het maximum aantal en de maximale duur van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd dat mag worden aangegaan. Deze regels worden ook aangeduid als de ‘ketenregeling’.

Back To Top