Ga naar hoofdinhoud
 

Het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die is aangegaan voor een periode van zes maanden of langer moet verplicht, minimaal een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst, worden aangezegd.

Deze aanzegging houdt in dat de werknemer schriftelijk moet worden geïnformeerd over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Wanneer de werknemer na het einde van deze overeenkomst mag blijven, moet duidelijk worden onder welke voorwaarden.
Als niet aan deze verplichting wordt voldaan moet de werkgever aan de werknemer één maandsalaris als vergoeding betalen. Indien wel wordt aangezegd, maar te laat, dan geldt de vergoeding naar rato.

Back To Top