Ga naar hoofdinhoud
 

In een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een non-concurrentiebeding zijn overeengekomen.

In  een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is het in principe echter niet toegestaan om een non-concurrentiebeding overeen te komen.
Dat kan anders zijn wanneer de werkgever in de arbeidsovereenkomst zelf aangeeft waarom het noodzakelijk is om de werknemer aan een dergelijk beding te houden.
Uit de rechtspraak volgt dat rechters strenge eisen stellen aan deze motiveringsplicht.

De werknemer wordt in een non-concurrentiebeding verboden om na afloop van het dienstverband concurrerende werkzaamheden te verrichten veelal binnen een bepaalde straal en gedurende een bepaalde termijn.
Hoe specifieker een non-concurrentiebeding is omschreven, hoe groter de kans dat het in stand wordt gelaten door een rechter.

Een werkgever moet wel belang hebben bij nakoming van een non-concurrentiebeding.
Veelal zal aan overtreding van het non-concurrentiebeding een boete zijn verbonden.
Het relatiebeding wordt gezien als een vorm van een non-concurrentiebeding.

Werknemers denken er vaak te licht over bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Een non-concurrentiebeding kan echter verstrekkende gevolgen hebben in de toekomst, het is dan ook aan te raden niet zo maar in te stemmen met een non-concurrentiebeding.

Back To Top