Ga naar hoofdinhoud
 

In de arbeidsovereenkomst kan aan de overtreding bepaalde artikelen een boete worden verbonden. In de praktijk wordt veelal een boete verbonden aan overtreding van een geheimhoudings-, nevenwerkzaamheden-, en/of het non-concurrentiebeding.

Een boetebeding moet schriftelijk worden overeengekomen.
Het is belangrijk dat een boetebeding wordt geformuleerd op een wijze dat het duidelijk is dat het gaat om een keuzemogelijkheid tussen een boete en het vorderen van schadevergoeding.
Het is mogelijk dat een rechter een boete matigt in een juridische procedure.

Back To Top