Ga naar hoofdinhoud
 

Indien in onderling overleg tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt gekomen (ook wel: beëindiging met wederzijds goedvinden) dan worden de afspraken hierover veelal in een vaststellingsovereenkomst opgenomen.

Een vaststellingsovereenkomst kan zowel worden gesloten in het geval van individuele redenen voor ontslag (zoals disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie) als in geval van collectieve redenen voor ontslag (zoals reorganisatie en bedrijfssluiting).

De instemming met een vaststellingsovereenkomst is in beginsel geen grond om een uitkering te weigeren voor het UWV.
De vaststellingsovereenkomst moet wel zorgvuldig worden opgesteld.

Back To Top