Ga naar hoofdinhoud
 

Bij een overeenkomst van opdracht voert de opdrachtnemer een opdracht uit voor de opdrachtgever. De overeenkomst van opdracht is niet hetzelfde als de arbeidsovereenkomst. De opdrachtgever hoeft ook geen loonheffing in te houden en te betalen.
Indien achteraf blijkt dat er ten onrechte geen loonheffing is afgedragen en betaald kan de Belastingdienst dit achteraf alsnog vorderen. Om die reden is het van groot belang dat voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst getoetst wordt hoe partijen zich tot elkaar verhouden.

Het kan voor opdrachtgevers onduidelijk zijn of zij voor opdrachtnemers loonheffingen moeten inhouden en betalen.

Back To Top