Ga naar hoofdinhoud
 

Een Sociaal Plan is een collectieve regeling waarin staat omschreven welke voorzieningen zijn getroffen voor de werknemers. Een Sociaal Plan kan eenzijdig door de werkgever worden vastgesteld, in overleg met de ondernemingsraad, of met de vakorganisaties worden overeengekomen.

Een Sociaal Plan dat met de vakorganisaties is overeengekomen heeft in principe een bindende werking. De rechter zal slechts in uitzonderlijke gevallen van het overeengekomen Sociaal Plan afwijken. Indien een Sociaal Plan eenzijdig is vastgesteld of niet in overleg met de ondernemingsraad, dan heeft het Sociaal Plan geen bindende werking.

Back To Top