Ga naar hoofdinhoud
 

Er komt een arbeidsinspecteur van Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) op bezoek. Hij meldt dat één van je medewerkers ook ergens anders werkt. Als werkgever pas je de arbeidstijdenwet correct toe. Doordat de werknemer ook ergens anders werkt wordt de arbeidstijdenwet echter toch overtreden. Je wist niets van die andere baan van de werknemer. Sterker nog de werknemer handelt door het verrichten van deze werkzaamheden in strijd met de arbeidsovereenkomst, hierin is namelijk een verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden opgenomen.

De bovengenoemde omstandigheden zijn voor ISZW geen reden om af te zien van het opzeggen van een forse boete aan jou als werkgever.

Hoe kun je als werkgever voorkomen dat je in deze situatie belandt en een boete wordt opgelegd wegens overtreding van de arbeidstijdenwet?

Ten eerste is het raadzaam om overeen te komen dat nevenwerkzaamheden niet mogen worden verricht indien voorafgaande toestemming van de werkgever ontbreekt. Bij dit nevenwerkzaamhedenverbod kan worden opgenomen dat het doel is te voorkomen dat de arbeidstijdenwet wordt overtreden. Hierboven bleek dat dit niet afdoende is.

Volgens ISZW dient een werkgever alles te doen wat in redelijkheid van hem gevergd kan worden om een overtreding van de arbeidstijdenwet te voorkomen. Een werkgever dient actief na te gaan of er nevenwerkzaamheden worden verricht. Naast het opnemen van het nevenwerkzaamhedenverbod is het aan te raden om dit onderwerp bij herhaling terug te laten komen in gesprekken met de werknemer. Bijvoorbeeld bij het functioneringsgesprek en zo kan het ook in het personeelsdossier worden opgenomen.

 

Back To Top