Ga naar hoofdinhoud
 

Wijzigingen arbeidsrecht: aanzegging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Wellicht heeft u er al over gehoord: binnenkort zal het arbeidsrecht ingrijpend wijzigen. Ik doel op het Wetsvoorstel werk en zekerheid dat in behandeling is bij de Eerste Kamer. Alhoewel de wet dus nog niet is aangenomen is de geplande ingangsdatum van een deel van de wet 1 juli 2014, andere wijzigingen worden later doorgevoerd, maar vereisen wel dat de werkgever hierop anticipeert.

De eerste wijziging waar veel werkgevers en werknemers mee te maken kunnen krijgen is de verplichte aanzegging van een contract voor bepaalde tijd.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt gewoonlijk vanzelf, door het verstrijken van de tijd af. Dit zal niet veranderen. Wat wel nieuw is, is dat arbeidsovereenkomsten die aan zijn gegaan voor een periode van zes maanden of langer verplicht, minimaal een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst, moeten worden aangezegd.

Deze aanzegging houdt in dat de werknemer schriftelijk moet worden geïnformeerd over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Wanneer de werknemer na het einde van deze overeenkomst mag blijven, moet duidelijk worden onder welke voorwaarden.

Als niet aan deze verplichting wordt voldaan moet de werkgever aan de werknemer één maandsalaris als vergoeding betalen.

Back To Top