Ga naar hoofdinhoud
 

Privacyverklaring

All-Right, gevestigd aan Tjeerd Kuipersstraat 75 – 2662 GM Bergschenhoek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
All-Right Advocatuur
Tjeerd Kuipersstraat 75
2662 GM Bergschenhoek
info@all-right.nl
0624801516
www.all-right.nl

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

All-Right verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Vaststellingsovereenkomst (wanneer benodigd voor het leveren van de dienst)
 • Loonstrook (wanneer benodigd voor het leveren van de dienst)
 • Kopie ID (wanneer benodigd voor het leveren van de dienst)
 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

All-Right verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gegevens met betrekking tot uw gezondheid (wanneer benodigd voor het leveren van de dienst)
 • Burgerservicenummer (wanneer benodigd voor het leveren van de dienst)
 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

All-Right verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden:

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang

All-Right verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te informeren over wetswijzigingen
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • All-right verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 1. Geautomatiseerde besluitvorming

All-Right neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van All-Right) tussen zit.

 1. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

All-Right bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. All-Right hanteert de volgende bewaartermijnen:

 • Uw gegevens met betrekking tot de gesloten overeenkomst en facturen worden 7 jaar bewaard in verband met wettelijk vastgestelde termijnen.
 1. Delen van persoonsgegevens met derden

All-Right deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. All-Right blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt All-Right uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doet zij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Bij derde partijen kunt u denken aan:

 • Marketingdiensten voor het personaliseren van advertenties op onze website en die van derden. Wij gebruiken hiervoor software, zoals Google Adwords.
 • IT-diensten voor onderhoud en beheer van onze systemen en opslag van uw gegevens.
 • Externe backup > keepitsafe
 • De accountant die onze financiën regelt.
 • Ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.
 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

All-Right gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. All-Right gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te optimaliseren. Daarnaast plaatst All-Right cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat op maat gemaakte content en advertenties kunnen worden aangeboden. Bij uw eerste bezoek aan de website bent u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Google Tag Manager; bewaartermijn 2 jaar
 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door All-Right en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij All-Right een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover All-Right beschikt, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@all-right.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. All-Right reageert zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. All-Right wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 1. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd

All-Right neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons contactformulier.

 1. Aanpassing privacy statement

All-Right heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat de website.

Back To Top