Ga naar hoofdinhoud
 

Vaststellingsovereenkomst

Indien in onderling overleg tot een beëindiging wordt gekomen (ook wel: beëindiging met wederzijds goedvinden) dan worden de afspraken tussen werknemer en werkgever veelal in een vaststellingsovereenkomst overeengekomen.

Een vaststellingsovereenkomst kan zowel worden gesloten in het geval van individuele redenen voor ontslag (zoals disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie) als in geval van collectieve redenen voor ontslag (zoals reorganisatie en bedrijfssluiting).

De instemming met een vaststellingsovereenkomst is in beginsel geen grond om een uitkering te weigeren voor het UWV.
De vaststellingsovereenkomst moet wel zorgvuldig worden opgesteld.

In de vaststellingsovereenkomst kunnen verschillende onderwerpen worden geregeld. Zoals ondermeer of de werknemer recht heeft op een vergoeding, wat de einddatum van de arbeidsovereenkomst is, of de werknemer wordt vrijgesteld van werk, of een werknemer is gehouden aan postcontractuele bedingen (zoals een relatie- of non-concurrentiebeding en een boetebeding) en een eventuele tegemoetkoming in de kosten voor outplacement en juridische kosten.

Veelal worden de afspraken in de vaststellingsovereenkomst zo vormgegeven dat partijen elkaar tevens finale kwijting verlenen.

Een werknemer kan gedurende twee weken vanaf het moment dat de overeenkomst is gesloten de overeenkomst zonder opgaaf van redenen vernietigen.

Een werkgever kan de overeenkomst vernietigen indien er sprake is van een wilsgebrek. In dat geval is de overeenkomst tot stand gekomen onder een onjuiste voorstelling van zaken.

Voor veel werkgevers is het aangaan van een vaststellingsovereenkomst geen alledaags werk. Het kan dan ook raadzaam zijn advies in te winnen zodat u weet wat gezien de omstandigheden een redelijk voorstel aan uw werknemer kan zijn.

Het is een werknemer niet aan te raden in te stemmen met een beëindiging van de arbeidsovereenkomst zonder voorafgaand juridisch advies te hebben ingewonnen.

All-Right Advocatuur staat zowel werkgevers als werknemers bij in onderhandelingen over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Controleer mijn overeenkomst  pijl
    Back To Top