Ga naar hoofdinhoud
 

Cliëntinformatie

Advocatenkantoor

All-Right Advocatuur is een eenmanszaak naar Nederlands recht, het is een advocatenkantoor en als zodanig ingeschreven bij de Nederlandse orde van advocaten (NOvA). All-Right Advocatuur is gebonden aan de Advocatenwet en de gedragsregels en verordeningen van de NOvA (Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, 070-3353535, info@advocatenorde.nl). Zie voor meer informatie www.advocatenorde.nl.

 

Rechtsgebieden

Joyce van Wordragen heeft in het rechtsgebiedenregister van de NOvA het hoofdrechtsgebied Arbeidsrecht en de subrechtsgebieden Collectief ontslag, Internationaal arbeidsrecht, Medezeggenschap en Arbeidsmediation geregistreerd.

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de NOvA tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Joyce van Wordragen is aangesloten bij de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).

 

Tarieven en werkwijze

All-Right Advocatuur staat cliënten bij op betalende basis alsmede basis van gefinancierde rechtsbijstand. In het geval uw zaak op betalende basis wordt behandeld hanteert All-Right Advocatuur in de regel een standaard uurtarief. Indien de zaak en de werkzaamheden zich daarvoor lenen, kan maatwerk in de tariefstructuur worden besproken. Zo kan voor af te bakenen werkzaamheden een vast bedrag worden afgesproken (fixed fee).

All-Right Advocatuur brengt geen kantoorkosten in rekening.

Bij gefinancierde rechtsbijstand worden de kosten geheel dan wel gedeeltelijk door de overheid betaald. Of u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt hangt af van uw inkomen en uw vermogen, aan de hand hiervan wordt ook uw eigen bijdrage aan de kosten vastgesteld.

 

Algemene voorwaarden

De dienstverlening van All-Right Advocatuur wordt uitsluitend verricht in het kader van een overeenkomst van opdracht tussen de cliënt en All-Right Advocatuur. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van All-Right Advocatuur van toepassing. Deze beperken de beroepsaansprakelijkheid van All-Right Advocatuur tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te weten € 1.000.000,00 per incident, met een maximum van € 2.000.000,00 per jaar. Ook bepalen de algemene voorwaarden onder meer dat Nederlands recht van toepassing is en dat eventuele geschillen met betrekking tot de dienstverlening door de rechter te Rotterdam worden beslecht indien geen oplossing wordt bereikt via de Kantoorklachtenregeling.

 

Kantoorklachtenregeling

Bent u ondanks de inzet van All-Right Advocatuur niet tevreden over de dienstverlening of over bijvoorbeeld de hoogte van een declaratie? U kunt uw klacht dan eerst voorleggen door middel van de Kantoorklachtenregeling van All-Right Advocatuur.

 

Derdengelden

All-Right Advocatuur beschikt niet over een Stichting Derdengelden en er kunnen dus geen derdengelden in ontvangst worden genomen.

 

Waarneming

In het geval van een onverhoopte langdurige afwezigheid van Joyce van Wordragen kunt u in spoedeisende situaties contact opnemen met:

Legal Balance
mevrouw mr. Carola Jansen
t:  +31 (0)6 42 15 06 22
e: c.jansen@legalbalance.nl

Back To Top