Ga naar hoofdinhoud
 

Onder omstandigheden is het mogelijk om in plaats van een arbeidsovereenkomst een overeenkomst van opdracht aan te gaan bij de uitvoering van werkzaamheden.

overeenkomst-van-opdrachtVAR

Bij een overeenkomst van opdracht voert de opdrachtnemer een opdracht uit voor de opdrachtgever. De overeenkomst van opdracht is niet hetzelfde als de arbeidsovereenkomst. De opdrachtgever hoeft ook geen loonheffing in te houden en te betalen.

Indien achteraf blijkt dat er ten onrechte geen loonheffing is afgedragen en betaald kan de Belastingdienst dit achteraf alsnog vorderen. Om die reden is het van groot belang dat voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst getoetst wordt hoe partijen zich tot elkaar verhouden.

Het kan voor opdrachtgevers onduidelijk zijn of zij voor opdrachtnemers loonheffingen moeten inhouden en betalen. De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) biedt hier tot 1 mei aanstaande duidelijkheid. Een opdrachtnemer kan een VAR aanvragen om de relatie door de Belastingdienst te laten duiden. De Belastingdienst geeft de relatie tussen partijen dan een bepaald stempel. Afhankelijk van dit stempel hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen; de opdrachtnemer is dan niet verzekerd voor werknemersverzekeringen en kan daardoor geen beroep doen op een uitkering.

Per 1 mei aanstaande treedt de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) in werking en wordt de VAR afgeschaft. Vanaf dat moment is het aan te raden om als opdrachtgever en opdrachtnemer een modelovereenkomst te gebruiken, of uw overeenkomst voorafgaand aan de start van de werkzaamheden aan de Belastingdienst voor te leggen. All-Right Advocatuur kan u assisteren bij dit proces.

Back To Top